โครงการ    ถ่ายภาพตามคำพ่อ

ระเบียบและขั้นตอนในการจัดงาน

ระยะเวลา      วันที่ 1-30 กันยายน 2554

คุณสมบัติผู้ร่วมแสดงผลงาน

 1. เป็นผู้ที่รักการถ่ายภาพทั่วไป
 2. อุปกรณ์บันทึกควรเป็นกล้องdslrจะเหมาะกับการใช้งานต่อไป(ผ่านทางเฟชบุ๊คแล้วแต่สะดวก)
 3. ภาพที่ถูกเชิญเข้าร่วมสามารถตอบรับและปฎิเสธได้ตามความต้องการ
 4. ผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจะต้องถ่ายภาพที่นำมาจัดแสดงเอง
 5. ภาพทุกภาพจะถูกจัดเข้ากรอบมาอย่างเรียบร้อยจากการเสียค่าใช้จ่ายของเจ้าขอภาพเอง
 6. ความหมายในภาพจะต้องสื่อถึงความหมายตามแนวพระราชดำรัสเช่น พอเพียง สามามัคคี
 7. ผู้นำภาพมาแสดงจะไม่มีส่วนในรายได้ทั้งหมดที่มาจัดแสดงแต่สามารถขอรับค่าใช้จ่ายบางส่วนได้
 8. รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายจะนำไปทำการกุศลตามที่ได้มีการตกลงกัน
 9. เจ้าของภาพจะต้องมอบลิขสิทธิ์ภาพถ่ายให้ผู้ซื้อและผู้จัดงาน

10.  ผู้จัดงานไม่มีสิทธิ์หาผลประโยชน์จากการจำหน่ายภาพถ่าย

จุดประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อการกุศลโดยเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจภาพถ่ายได้มีโอกาสเข้าถึงงานศิลปะในอีกแขนงหนึ่ง
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงความสามารมทางด้านภาพถ่าย
 4. เพื่อความสามัคคีในกลุ่มผู้รักการถ่ายภาพ
 5. เพื่อเผยแพร่ศาสตร์และศิลป์การถ่ายภาพในรูปแบบใหม่
 6. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศได้มากขึ้น
 7. เพื่อให้คนไทยรักและสามัคคีจากการสื่อด้วยภาพ

ความคาดหวังในการจัดงาน

การจัดงานในครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างพลังความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันและเพื่อในหลวงของเรา โดยมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้ที่รักการถ่ายภาพ(ช่างภาพทั่วไป)และมีอุปกรณ์ในการถ่ายภาพเป็นของตัวเองเพื่อ ให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการบันทึกภาพถ่ายที่แสดงถึงพระราชดำรัสในหลวงเป็นวิธีคิดก่อนถ่ายเพื่อสร้างโจทย์ โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายในการจัดงานในครั้งนี้ และการจัดการรายได้ที่เกิดขึ้น จะทำไปเพื่อการกุศล โดยไม่มุ่งหาผลประโยชน์รายได้จากการจัดงาน

การร่วมทำบุญด้วยภาพถ่ายในที่นี่เราอยากให้โครงการนี้มีชื่อว่า....... ถ่ายภาพตามพ่อ........

เป็นการถ่ายภาพตามกระแสพระราชดำรัส ทุกๆภาพจะมีความหมายและเรื่องราวที่บ่งบอกถึงความเป็นประเทศไทยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับการสนใจและสนับสนุนโครงการนี้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่ต้องการทำความดีถวายพ่อ   

 ของเรา ทุกๆคน     เราได้รับการสนับสนุนให้จัดทำกิจกรรมนี้โดยตรงจาก

 ท่าน ดร. สุรัฐ ศิลปอนันต์ เป็นที่ปรึกษาโดยตรง ท่านอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา

และประธานที่ปรึกษา ชมรมถ่ายภาพเชิงศิลปะ ภาพใต้การดูแลของสถานบันการศึกษาทางไกล สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

จากสามชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศเราได้รับการตอบรับและพร้อมยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จากเพื่อนที่อยู่ในวงการและนอกวงการก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

และความร่วมมือจากอาจารย์ ไม้หลัก เจ้าของศาสตร์การถ่ายภาพแนวดรามาติก เป็นที่ปรึกษาและและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการถ่ายภาพ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

วิธีการปฎิบัติ

 1. เลือกคำสอนของพ่อที่ชอบมาเพื่อสร้างโจทย์อาจจะเป็นคำสอนที่เราใช้ปฎิบัติอยู่แล้วหรือเป็นคำสอนที่กินใจ
 2. การถ่ายภาพแบบตีความจากคำสอนในจุดนี้เราจะสร้างให้คำปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากผู้รู้ได้รูปถ่ายสามารถเป็นภาพที่มีอยู่แล้วได้แต่จะต้องเป็นภาพจากผู้ถ่ายเท่านั้น
 3. นำภาพและคำสอนมาใส่เข้าด้วยกัน
 4. นำมาเผยแพร่ทางสื่อที่เราเปิดรับเช่น facebook ผ่านกิจกรรม “ถ่ายภาพตามคำพ่อ”เพื่อเป็นการรวมพลังสร้างความดีและหากภาพใดเข้าตรงกับ จุดประสงค์ทางเราจะทำการเรียนเชิญเพื่อเข้าแสดงในนิทรรศการต่อไป
 5. ขนาดภาพที่จัดแสดง ขนาด 8*10,16*20,20*24 แล้วแต่ความต้องการของผู้เข้าร่วม
 6. ราคาภาพพร้อมกรอบที่จัดแสดงทางเจ้าของภาพจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองโดยมีให้เลือกตามนี้

ขนาด 8*10 ราคา 300 บาท เป็นกรอบเม้าส์ขาวขอบไม้ดำ

ขนาด 16*20 ราคา 500 บาทเป็นกรอบลอย

ขนาด 20*24 ราคา 1000 บาท เป็นกรอบไม้ดำ

ราคาค่าจัดทำกรอบเจ้าของภาพสามรถของรับคืนได้ถ้าภาพมี การจำหน่ายออกไปโดยทำการแจ้งความประสงค์ในเบื้องต้นของการส่งภาพ

 1. การจัดการเพียงทางผู้ส่งภาพจัดส่งในรูปแบบ cd หรือผ่านทางเมลส่งภาพพร้อมแจ้งความประสงค์การทำภาพในขนาดที่ต้องการแสดง

โดยการชำระเงินผ่านทาง(ที่ตกลงกันระหว่างผู้ส่งภาพกับผู้จัดงาน)

พร้อมการเซ็นต์ยินยอมบนเอกสาร เพื่อมอบลิขสิทธิ์ให้กับผู้จัดงาน

และลิขสิธิ์ภาพดังกล่าวจะเป็นของเจ้าของภาพและผู้จัดงาน

 
 
ภาพตามตัวอย่างต่อไปนี้ ขนาด 300 บาท รวมกรอบกว้าง 15*13 นิ้ว
 
 
รูปภาพทุกภาพจะมีการจัดทำใบแนบในลักษณะแบบนี้ โดยมีขนาดประมาน 4*8นิ้ว(ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 

 

 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ”ถ่ายภาพตามคำพ่อ”

 

เรียน  ท่านผู้มีเกียรติที่สนใจการถ่ายภาพ

 

 

          ด้วยชมรมถ่ายภาพเชิงศิลปะภายในสังกัดสำนักงานการศึกษาทางไกล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับปาริโอ เขาใหญ่ โดยมีข้าพเจ้านางสาว โชติกา พรมจักร์(ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน)จัดทำโครงการ “ถ่ายภาพตามคำพ่อ” เป็นโครงการนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อการกุศล ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2554 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยการจัดงานจะมีขึ้นที่ แกลอรี่ ปาริโอ(เขาใหญ่)เป็นผู้สนับสนุนและ ท่าน ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ ชมรมถ่ายภาพเชิงศิลปะ เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนท่านที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เป็นเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงของเรา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสแสดง ความสามารถทางด้านการถ่ายภาพที่บ่งบอกถึงพระราชดำรัสออกมาเป็นภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศโดยเชิงอ้อม “ถ่ายภาพตามคำพ่อ”เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆท่านที่สนใจ ถ่ายภาพได้ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อพ่อและรวมไปถึงการได้มีโอกาสแสดงภาพถ่ายในงานครั้งนี้ด้วย (ตามรายละเอียดที่แนบมา)

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ

 

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

 

   ( โชติกา พรมจักร์ )

   ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน(chotiga_2891@hotmail.com)

 http://meerakstudio.multiply.com/

http://www.19studio.com

http://www.chotigastory.com

 

ร่วมกันแสดงความรักและรวมพลังมอบของขัวญให้พ่อด้วยคำสํญญาของคุณและคุณที่คุณรักไม่ว่าใครๆก็มีสิทธิ์ที่จะรักพ่อค่ะ

รูปแบบการแสดงความรักและคำมั่นสัญญาเพื่อเป็ฯของขัวญสำหรับพ่อของเราค่ะ

 

 

หยิบกล้องในมือแล้วไปชวนเพื่อนๆมาให้คำสัญญากับพ่อกันได้แล้วค่ะ

ฝากเพื่อนๆ ช่วยประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับ ให้รูปถ่ายของเราไปเป็นส่วนหนึ่งแห่งความทรงจำ "ถ่ายภาพตามคำพ่อ" ผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆ ทุกคน รักพระองค์ท่าน เรามาร่วมถวายความจงรักภักดีกันครับ 

 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! โครงการดีๆ
ขอบคุณมากนะคะพี่หนู

พอดียิ้มกินส้มตำเช้าไปหน่อยคะแหะๆ

แต่วันนี้ปกติไม่ท้องเสียแล้วคะ

หลับฝันดีเน้อพี่หนู..big smile big smile big smile

#16 By YiM-YiiM on 2011-08-29 01:00

ขอบคุณนะคะพี่หนู สำหรับคอมเม้น

สู้ๆ คะ พี่หนูถ่ายภาพสวยๆ ทั้งนั้นเลยคะbig smile big smile

#15 By YiM-YiiM on 2011-08-23 23:41

ชอบรอยยิ้มคุณยายจอนมาก อยากยิ้มได้แบบนั้นบ้างจัง
Hot! Hot! Hot!
สบายดีนะคะ confused smile
คิดถึงค่ะ confused smile

#14 By Jantaja on 2011-08-22 00:05

โครงการดีๆน่าสนใจครับ big smile Hot! Hot! Hot!

#13 By 40reborn on 2011-08-20 16:34

Hot! Hot!

#12 By ทิว แอด ไฟน์ on 2011-08-19 14:36

Hot! Hot! Hot! Hot! big smile

#11 By baby_noon on 2011-08-19 11:16

จัดให้แล้วนะคะ http://warmheart.exteen.com/20110818/entrybig smile big smile

#10 By Pat on 2011-08-18 21:09

Hot! Hot! Hot! โครงการดีมากเลยค่ะ เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้นะคะbig smile big smile big smile

#9 By Pat on 2011-08-18 21:02

ตอนนี้ผมยังเลือกภาพไม่ได้เลยครับ ไม่ใช่ว่าเยอะจัดเลือกไม่ได้นะครับ แต่ภาพไหนก็ไม่สวยเลย แง้ๆๆ

#8 By นู๋ดำ ดอท X-Teen on 2011-08-18 16:26

ขอส่งต่อนะคะ
แถวนี้มีคนชอบถ่ายรูปหลายคน Hot!

#7 By - D - on 2011-08-18 12:25

Hot! Hot! Hot!

#6 By ' I'm E29AZA ' on 2011-08-18 08:43

อาจารย์ของผมเป็น ผู้จัดการฝ่ายประสานงานน่ะคับ ท่านเลยฝากประชาสัมพันธ์ big smile

#4 By นู๋ดำ ดอท X-Teen on 2011-08-17 22:58

เเจ๋วไปเลยครับ big smile Hot! Hot! Hot!

#3 By i'am-toontoon on 2011-08-17 22:09

เจ๋งฮะ confused smile Hot!

#2 By ปลาวาฬ on 2011-08-17 20:23

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! big smile big smile

#1 By YiM-YiiM on 2011-08-17 20:08

นู๋ดำ ดอท X-Teen View my profile

Tags